Nauczyciele Zespołu Szkół w Strzyżewie

2019/2020

Dyrektor mgr Janusz Kozłowski

 

Wychowawcy:

Imię i nazwisko

Oddział

Mgr Marta Antoniuk

O

Mgr Beata Zarzycka

I

Mgr Beata Litwin

II

Mgr  Ewa Jurek

III

Mgr Renata Pycka

IV

Mgr Jadwiga Smorczewska

V

Mgr Paweł Mućka

VI

Mgr Barbara Wróbel

VII

Mgr Urszula Truś - Rzymowska

VIII

 

Pedagog – mgr Janina Gruza

Wychowawca świetlicymgr Paweł Mućka i mgr Janina Gruza

Bibliotekarz – mgr Janina Gruza

Nauczyciel wspomagający – mgr Małgorzata Wereszczyńska

Logopeda – mgr Ewa Jurek

SKS – mgr Jarosław Borek i mgr Paweł Mućka

Nauczyciele szkoły podstawowej

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

Wychowanie przedszkolne

O

Mgr Marta Antoniuk

Edukacja wczesnoszkolna

I

Mgr Beata Zarzycka

Edukacja wczesnoszkolna

II

Mgr Beata Litwin

Edukacja wczesnoszkolna

3 godziny w-fu

III

Mgr Ewa Jurek

Mgr Paweł Mućka

Religia

0 – VIII

Mgr Barbara Niedziółka

J. angielski

0

Mgr Agata Zarzycka

J. angielski

I - VIII

Mgr Ewa Niewęgłowska

J. polski

VII

Mgr Barbara Wróbel

J. polski

IV, V, VI, VIII

Mgr Renata Zaremba

J. rosyjski

VII, VIII

Mgr Agata Zarzycka

Historia

IV – VIII

Mgr Jadwiga Smorczewska

Matematyka

IV - VIII

Mgr Elżbieta Bajura

Przyroda/Biologia

IV – VIII

Mgr Urszula Truś Rzymowska

Fizyka i Chemia

VII, VIII

Mgr Renata Pycka

Plastyka

IV – VII

Mgr Renata Pycka

Muzyka

IV – VII

Mgr Urszula Truś Rzymowska

Technika

IV - VI

Mgr Agnieszka Rzymowska

Informatyka

IV – VIII

Mgr Agnieszka Rzymowska

WF

VI

Mgr Paweł Mućka

WF

IV, V, VII, VIII

Mgr Jarosław Borek

Gry i zabawy ruchowe

II, III, IV, V

Mgr Janusz Kozłowski

Gry i zabawy ruchowe

VI

Mgr Paweł Mućka

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Mgr Janusz Kozłowski

Wychowanie do życia w rodzinie

IV – VIII

Mgr Beata Zarzycka

Doradztwo zawodowe

VII, VIII

Mgr Beata Zarzycka

Zajęcia artystyczne

VIII

V

Mgr Urszula Truś – Rzymowska

Mgr Renata Pycka

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Mgr Barbara Wróbel

Koło teatralne

-

Mgr Barbara Wróbel

Koło teatralne

-

Mgr Marta Antoniuk

Koło taneczne

-

Mgr Beata Zarzycka