Nauczyciele Zespołu Szkół w Strzyżewie

2021/2022

 

Dyrektor mgr Janusz Kozłowski

 

Wychowawcy:

 

Imię i nazwisko

Oddział

Mgr Marta Antoniuk

O

Mgr Beata Litwin

I

Mgr Ewa Jurek

II

Mgr Beata Zarzycka

III

Mgr Barbara Wróbel

IV

Mgr Renata Zaremba

V

Mgr Renata Pycka

VI

Mgr Jadwiga Smorczewska

VII

Mgr Paweł Mućka

VIII a

Mgr Jarosław Borek

VIII b

Pedagog – mgr Janina Gruza

Wychowawca świetlicymgr Paweł Mućka i mgr Janina Gruza

Bibliotekarz – mgr Janina Gruza

Nauczyciel wspomagający – mgr Małgorzata Wereszczyńska, mgr Urszula Truś – Rzymowska, mgr Barbara Wróbel, mgr Beata Litwin

Logopeda – mgr Ewa Jurek

SKS – mgr Jarosław Borek i mgr Paweł Mućka

 

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

Wychowanie przedszkolne

O

Mgr Marta Antoniuk

Edukacja wczesnoszkolna

I

Mgr Beata Litwin

Edukacja wczesnoszkolna

W-F

II

Mgr Ewa Jurek

Mgr Paweł Mućka

Edukacja wczesnoszkolna

III

Mgr Beata Zarzycka

Religia

0 – VIII

Mgr Barbara Niedziółka

J. angielski

0

Mgr Agata Zarzycka

J. angielski

I - VIII

Mgr Ewa Niewęgłowska

J. polski

IV

Mgr Barbara Wróbel

J. polski

V, VI, VII, VIII

Mgr Renata Zaremba

J. rosyjski

VII, VIII

Mgr Agata Zarzycka

Historia

IV – VIII

Mgr Jadwiga Smorczewska

Matematyka

IV - VIII

Mgr Elżbieta Bajura

Przyroda/Biologia

IV – VIII

Mgr Renata Pycka

Fizyka i Chemia

VII, VIII

Mgr Renata Pycka

Plastyka

IV – VII

Mgr Renata Pycka

Muzyka

IV – VII

Mgr Urszula Truś Rzymowska

Technika

IV - VI

Mgr Agnieszka Rzymowska

Informatyka

IV – VIII

Mgr Agnieszka Rzymowska

WF

IV, VIII a

Mgr Paweł Mućka

WF

V, VI, VII, VIII b

Mgr Jarosław Borek

Gry i zabawy ruchowe

II, III, IV, V

Mgr Janusz Kozłowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Mgr Janusz Kozłowski

Wychowanie do życia w rodzinie

IV – VIII

Mgr Beata Zarzycka

Doradztwo zawodowe

VII, VIII

Mgr Beata Zarzycka

Wiedza o społeczeństwie

VIII a

Mgr Barbara Wróbel

Wiedza o społeczeństwie

VIII b

Mgr Jadwiga Smorczewska