foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Szkoła na medal!

Edukacja -Wychowanie -Sport - Rozrywka - jesteśmy dla WAS !!!

"Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga - skrzydła"

                                                                           [H. Carter]

HISTORIA SZKOŁY

Po drugiej wojnie światowej, w 1944r. czteroklasowa szkoła została przeniesiona do budynku dworskiego. Uczyli w niej min. p. Błociszewska, p. Siennicka, p. Łomański, Henryka Lis, Stefan Smolarz, Helena Smolarz. Placówką kierował wówczas Stefan Smolarz, a następnie Janina Witkowska. W roku szkolnym 1955/56 stanowisko kier. pięcioklasowej szkoły objął Stanisław Zaremba. Starsi uczniowie uczęszczali do szkoły w Szaniawach Poniatach i Zarzeczu. W Strzyżewie pracę podjęły Maria Bielińska i Emilia Bojko. W roku szkolnym 1956/57 kierownictwo objął Gabriel Marzec, a po nim Eugeniusz Kłoczko. W tym czasie pracowała także Halina Kłoczko. Od roku 1957/58 placówka już posiadała siedem klas. W tym też roku rozpoczęła pracę Stanisława Jamborska. W roku szkolnym 1960/61 w szkole pracowały Wiesława Kędzierska, Teresa Mościcka. W 1961r. kierownika szkoły Eugeniusza Kłoczko powołano do służby wojskowej. Jego obowiązki przejęła wówczas żona - Halina Kłoczko. W tym czasie w Strzyżewie pracowały Teresa Tuchowska, Wanda Oksiejuk, Emilia Zabłocka, Wacława Kardas, Halina Sulej.
          Z roku na rok pomimo trudnych warunków lokalowych, wzrastała liczba uczniów, w 1962r. było ich 125, a w 1966r. - 133.
          W następnych latach placówkę prowadziła Celina Goławska, a w roku szkolnym 1968/69 obowiązki kierownika szkoły objął Antoni Kargol. Nauczyciele pracujący to: Janina Kargol, Emilia Zabłocka, Wacława Kępka, Alicja Sergiel, Maria Stachowska (Świerczewska). Dopiero w 1970r. zostały zatrudnione: Krystyna Bakiera (Sójka) i Zofia Kasprzak.
          Warunki nauki w małym, ciasnym dworku mobilizowały kierownika szkoły - Antoniego Kargola do podjęcia wyzwań związanych z budową nowej szkoły. Przy dużych jego staraniach i wielkim poparciu Stefana Bartkiewicza oraz zastępcy kuratora w Lublinie - Tadeusza Sobolewskiego w 1971r. rozpoczęto z inwestycji państwowych budowę nowej szkoły. Szkołę zlokalizowano na placu Kazimierza Szczepaniaka, który otrzymał w zamian inną działkę w Strzyżewie. Wykonawcą było Łukowskie Przedsiębiorstwo Budowlane, a kierownikiem budowy Fabian Goławski. W budowę aktywnie włączyli się rodzice zawiązując Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Lucjan Grabowski. Członkami tego komitetu byli m. in. Mieczysław Kowalczyk, Mieczysław Kowalski, Jerzy Ptaszyński, Mieczysław Wielgosz, Jan Kępka, Jan Ładniak. Pomoc także okazała młodzież szkolna (rozładowywała cegły, porządkowała teren oraz sadziła drzewka).
          Inauguracja nowego roku szkolnego 1972/73 odbyła się w nowym budynku szkolnym, a oficjalne wręczenie kluczy nastąpiło 15 czerwca 1972r. Naukę podjęło 114 uczniów.

2020 Copyright Zespół Szkół w Strzyżewie by JZ Rights Reserved

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok