We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół w Strzyżewie.


ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


– przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Maria Hass Guzin kl, VIII

– zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Gabriela Świderska kl, VIII

-  skarbnik Samorządu Uczniowskiego - Róża Jezierska kl, VIII

- poczet flagowy:


W roku szkolnym 2019/2020 opiekunem  Samorządu Uczniowskiego jest p. Renata Zaremba oraz p. Ewa Niewęgłowska